ПАРЛАМЕНТ НА САМОЗАСТЪПНИЦИТЕ

ПАРЛАМЕНТ НА САМОЗАСТЪПНИЦИТЕ И ЗАЩО Е ВАЖЕН?

Защото ще позволи на хората с интелектуални затруднения да се запознаят с това как работи политиката, как влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот.

Това стои в центъра на новата Европейска стратегия за хората с увреждания и в чл. 12 от Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания за правото им да изразяват мнение по въпросите, които ги засягат.

През 2021 г. правим първите стъпки за създаване на Парламент на самозастъпниците, в който членове могат да станат хора с интелектуални затруднения от цялата страна.

По време на сесиите на Парламента ще се обсъждат въпроси, свързани с правата на хората с интелектуални затруднения и конкретни теми, споделени от членовете на Парламента на самозастъпниците от различните райони в страната. Членовете ще внасят предложения в Народното събрание по най-важните проблеми, обсъждани в Парламента на самозастъпниците.

Всеки човек с интелектуално затруднение, който се е регистрирал може да участва в избора, организирани от членовете на БАЛИЗ.
Платформата за гласуване ще бъдат отворена от 26 юли до 30 юли 2021 г.

ЗАЩОТО ГЛАСЪТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧУТ!

Повече информация за кандидатите