Проекти

Със съдействието на БАЛИЗ и нейните международни партньори от Ирландия, Холандия, Германия, Австрия и Белгия са разкрити и ободурдвани:

  • Първите общински дневни центрове за деца и лица с интелектуални затруднения
  • Първите защитени жилища
  • Първите Ресурсни Центрове за приобщаващо обучение на деца със специални образователни потребности
  • Първите Центрове за настаняване от семеен тип
  • Първия Център за ранна интервенция
  • Центрове за рехабилитация и социална интеграция

 

По проекти на БАЛИЗ и нейните Сдружения- членове са оборудвани и е предоставена методическа помощ за социалните услуги, базирани в общността:

37 дневни центрове за деца и младежи в градовете: Пазарджик, Ловеч, Благоевград, Симитли, Петрич, Хаджидимово, Пещера, Разлог, Перник, Плевен, Русе, Варна, Шумен, Добрич, Силистра, Видин, Враца, Монтана, Габрово, Горна Оряховица, Тетевен, Велинград, Хасково, Стара Загора, Сопот, Сливен, Банско, Кюстендил, София, Смолян, Сандански, Дряново, Гоце Делчев, Елена, Велико Търново, Сливо поле

9 дневни центъра за възрастни с интелектуални затруднения в градовете: Пазарджик, Благоевград, София, Разлог, Видин, Габрово, Варна, Хасково, Стара Загора, Дряново

защитени жилища за възарстни с интелектуални затруднения в градовете: Батак, Видин, Пазарджик, Разлог, Царева ливада, София

Центрове за настаняване от семеен тип в София и Разлог

Центове за рехабилитация и социална интеграция – Пазарджик, Разлог, Варна, София( за работа с деца с генерализирани разстройства в развитието)

Център за ранна интервенция – Видин