Стани член

Членството в БАЛИЗ е доброволно и почива на принципите на общия интерес, взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица, фондации и сдружения, които споделят целите на Асоциацията и желаят да работят за тяхното постигане и в които членуват лица с интелектуални затруднения и/ или техни родители и близки.

Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица и неформални обединения, които споделят целите на Асоциацията и които са:
– Юридически лица, които по устав, мисия и предмет на дейност работят за лицата с интелектуални затруднения, без в тях да членуват лица с интелектуални затруднения и техните родители (роднини);
– Обединения на три и повече лица с интелектуални затруднения и/ или родители и роднини на лица с интелектуални затруднения, без да са регистрирани като юридическо лице.

Ако желаете да се присъедините към БАЛИЗ е нужно да направите следното:

1. Попълвате заявлението за членство, което можете да свалите оттук

2.Информация за членство в БАЛИЗ и необходими документи можете да свалите оттук

3. Подавате необходимите документи лично, по пощата или по електронен път в централния офис на БАЛИЗ – Гр. София 1000, ул. Лавеле 10, ап. 16
bapid@bapid.com

Кандидатурите за членство се разглеждат на редовните заседания на Управителния съвет, в зависимост от постъпването им и решението се обявява в 10 дневен срок след заседанието на УС на кандидатствалата организация. Решенията на Управителния съвет се внасят за одобрение на следващото заседание на Общото събрание.