Публикации

Прекратяване на институционализацията

index bapid

BALIZ - publikacii

Изтегли брошурата

index bapid

БАЛИЗ

 Новородени с увреждания на централната нервна система

index bapid

BALIZ

Ранна интервенция – наръчник за специалисти

index bapid

ИЗСЛЕДВАНЕ В ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО

Пилотните програми за Подкрепено вземане на решения – въможно ли е ученето?

Изтегли

index bapid

BALIZ

Изтегли

BAPID

Изтегли приложението

Подкрепено вземане на решения при хора с интелектуални затруднения

Изтегли

НОВАТА „ФОРМУЛА“ ЗА ДЕЕСПОСОБНОСТТА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСИЧКИ ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЕНЕНАТА С ЧЛЕН 12 ОТ КПХУ ПАРАДИГМА

Изтегли