ПАРЛАМЕНТ НА САМОЗАСТЪПНИЦИТЕ

ПАРЛАМЕНТ НА САМОЗАСТЪПНИЦИТЕ И ЗАЩО Е ВАЖЕН?

Защото ще позволи на хората с интелектуални затруднения да се запознаят с това как работи политиката, как влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот.

Това стои в центъра на новата Европейска стратегия за хората с увреждания и в чл. 12 от Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания за правото им да изразяват мнение по въпросите, които ги засягат.

През 2021 г. правим първите стъпки за създаване на Парламент на самозастъпниците, в който членове могат да станат хора с интелектуални затруднения от цялата страна.

По време на сесиите на Парламента ще се обсъждат въпроси, свързани с правата на хората с интелектуални затруднения и конкретни теми, споделени от членовете на Парламента на самозастъпниците от различните райони в страната. Членовете ще внасят предложения в Народното събрание по най-важните проблеми, обсъждани в Парламента на самозастъпниците.

Всеки човек с интелектуално затруднение, който се е регистрирал може да участва в избора, организирани от членовете на БАЛИЗ.
Платформата за гласуване ще бъдат отворена от 26 юли до 30 юли 2021 г.

ЗАЩОТО ГЛАСЪТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧУТ!

Повече информация за кандидатите

Дни на способностите

Родени Готори София

Хора с интелектуални затруднения, професионалисти, родители, местни активисти и медии от 17 града се включиха в Дни на способностите, за да подкрепят хората с интелектуални затруднения и правото им на достоен живот, по един хуманен и справедлив начин, а не с ограничения. Зарядът на събитията беше невероятно позитивен. В местните инициативи на сдруженията – членове на БАЛИЗ се включиха стотици граждани, които се срещнаха лично с хората, за чиято гражданска, а често и физическа свобода, се борим. Чуха се вдъхновяващи истории, споделиха се смели мечти и надежди. Продължаваме със събирането на подписи за отмяна на запрещението.

Петицията продължава до формирането на следващото Народно събрание и всеки може да се включи онлайн тук.

София

Родени Готори София 1

Родени Готори София 2

Видин

Родени Готори Видин 1 Родени Готори Видин

Ловеч

Родени Готори Ловеч 1Родени Готори Ловеч 2Родени Готори Ловеч 3

Варна

Родени Готори Варна

Силистра

Родени Готори Силистра

Родени Готори Силистра 1

Пазарджик

Родени Готори Пазарджик

Родени Готори Пазарджик 1Родени Готори Пазарджик 2

Монтана

Родени Готори МонтанаРодени Готори Монтана 1

Плевен, Тетевен и Пордим

Родени Готори Плевен Родени Готори Плевен 1 Родени Готори Плевен 2 Родени Готори Плевен 3

Пловдив

Родени Готори ПловдивРодени Готори Пловдив 1Родени Готори Пловдив 2

Добрич

Родени Готори Добрич

Родени Готори Добрич 1 Родени Готори Добрич 2

Банско

Родени Готори Банско

Родени Готори Банско 1 Родени Готори Банско 2

Русе

Родени Готори Русе

Родени Готори Русе 1 Родени Готори Русе 2

Бобов дол

Родени Готори Бобов дол Родени Готори Бобов дол 1

Родени Готови

Запрещението не е решение, то е присъда.
Искаме приемането на система от мерки за хуманно и справедливо отношение към хората, които се нуждаят от подкрепа.

Присъединете се към нас на ДНИ НА СПОСОБНОСТИТЕ 2021 и
Подкрепете петицията РОДЕНИ ГОТОВИ за отмяна на запрещението в България

КАНИМ ВИ

В София на 29 май от 13:00 ч. пред Народен театър “Иван Вазов” при инсталацията РОДЕНИ ГОТОВИ – дървено пано, на което всеки ще може със собствени думи да довърши изречението „Аз съм роден готов да …“ и по този начин да изрази своята съпричастност към кампанията.

От 16:00 ч. от НДК ще тръгнем на шествието РОДЕНИ ГОТОВИ, което ще продължи по бул. Витоша и ще стигне до Народен театър “Иван Вазов” под съпровода на Духовия оркестър на Първа Английска гимназия.

Повече от 8 години водим борбата за отмяна на запрещението и въвеждането на система от мерки за подкрепа и защита на хората с интелектуални и психично-здравни затруднения. Тази борба се води от хората с увреждания – които сами се застъпват за правата си, заедно с родители, близки, професионалистите и организациите, които ги подкрепяме.
Станете част от НАС.
Подкрепете искането ни за справедлив и достоен живот за хората с увреждания.

ОЧАКВАМЕ ВИ НА

abilityday

Кампанията се организира от Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения в сътрудничество с Fine Acts. Ден на способностите София се организира заедно със Сдружение Аутизъм София и Фондация Светът на Мария.