Съгласие и подкрепа в процеса на ваксиниране

Поставянето на ваксини срещу COVID-19 е медицинска дейност и като такава следва да е съобразена с изискванията на чл. 87 и сл. от ЗЗ, от Закона за здравето. Приложими са също така и правилата на Наредбата за имунизациите в РБ. Освен тях Министърът на здравеопазването е издал заповед No РД-01-726/23.12.2020 г., издадена на основание чл. 59, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЗ. Според тези разпоредби при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие министърът на здравеопазването може да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар, както и организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки.

В заповедта е посочено, че имунизациите се извършват след изразено информирано съгласие, което е утвърдено като образец към заповедта, но не е предвиден конкретен ред, по който следва да се изразява съгласието.

Предвидена е алтернатива на „бланката“ за информирано съгласие, като пациентът удостовери информираното си съгласие в листа за извършен амбулаторен преглед. В този случай обаче не е предвидено задължение на лекаря да предостави информацията писмено така, както е предвидено чрез утвърдения образец за ИС и липсва конкретизиране на съдържанието на дължимата от лекаря информация. Липсва достъпна информация за ваксините и и как да взема информирано съгласие в текст лесен за четене.

Какво представлява ваксината срещу коронавирус? – В лесен за четене текст
Материалът е създаден от Inclusion Europe и EASPD

Световен ден за  повишаване информираността на обществото за аутизма

По случай втори април – Световен ден за  повишаване информираността на обществото за аутизма, имаме удоволствието да Ви поканим на поредица уебинари в подкрепа на родители и близки на деца с аутизъм в ранна възраст.
Събитието се организира по проект на БАЛИЗ и Сдружение ” Асоциация Аутизъм” със съдействието на специалисти от ЦСРИПАС, гр. София.
Ако имате нужда от подкрепа… Ако търсите начини как да подпомогнете детето си… Ако искате да научите още нещо… Включете се!

С очи за всички

BAPID - с очи за всички

С очи за всички

Днес националният форум „С очи за всички“, организиран от УНИЦЕФ България и партньори, събра деца и младежи, родители, представители на правителството, местните власти, гражданското общество, научните среди, частния сектор и медиите. Той беше посветен на включването на децата и младежите с увреждания. Форумът е кулминация на националната кампания, организирана от УНИЦЕФ и най-големите родителски и граждански организации, работещи с деца и млади хора с увреждания. Той се проведе в деня на 30-ата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето.

UNICEF_ Photos Summit 20.11.2019

„Искаме гласът на децата и младежите да бъде чут. Всеки трябва да бъде застъпник за социалното включване на децата и младите хора с увреждания, така че те да осъществят пълния си потенциал и да бъдат независими хора. Всеки от нас трябва да допринесе за това“, заяви при откриването на събитието д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България.

„Да не забравяме, че децата са не само нашето бъдеще, те са и нашето настояще. Наша основна грижа и отговорност е да се грижим за тях тук и сега, да осигурим условия, в които те да растат здрави, силни, обичани и образовани в сигурна и грижовна среда“, отбеляза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

IMG_2525

„Ние, лицата с интелектуални затруднения, сме можещи. Искаме да бъдем чути, подкрепени и овластени“, апелира Мариета Петрова, председател на платформата на самозастъпниците в мрежата на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

UNICEF Photos 20.11 Marieta Petrova

Повечето от младежите подчертаха и необходимостта от премахване на бариерите за достъп до пазара на труда.

На форума бяха представени добри практики за подкрепа и приобщаване на децата и младежите с увреждания, за развитието на уменията им и преминаването им към независим живот и заетост.

UNICEF Photos Summit 2 20.11

Фестивал на способностите

Фестивал на способностите 2019г.

Второто издание на Фестивала на способностите, което се проведе в Европейската столица на културата 2019 – Пловдив, се превърна в истински празник на уменията и различията. Фестивалът беше посетен от хиляди жители и гости на град Пловдив. “Благодаря на БАЛИЗ и на Сдружение Паралелен свят за ежедневните усилия, които полагат, така че да не чуваме думи като различен и увреждания”, каза Георги Титюков, заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика” в Община Пловдив. Беше прочетен и поздравителен адрес от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова.

фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 7

  фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 4 фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 5 фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 6

“Уврежданията не трябва да са пречка пред постигането на успехи. Всички сме уверени, че в края на пътя постигаме победа, въпреки трудностите, които заедно преживяваме. Ако махнем всички обвивки, които са затънали в блатото на страховете, диагнозите и неразбирането, накрая ще намерим една специална личност, която има какво да даде на света”, каза Любка Александрова – Председател на УС на БАЛИЗ.

Фестивалът демонстрира уменията на хора с различни затруднения: арт работилници включват изработване на бижута, керамични фигури, значки и др.; садене на цветя; енкаустика. Водещ беше Костадин Шанков – участник в телевизионното шоу Master Chef. С арт работилници се включиха близо 20 организации  от мрежата на БАЛИЗ от цялата страна: Сдружение “Семеен център – Мария”, Варна, Сдружение “Паралелен свят” – Пловдив, Сдружение ”Егида” Пазарджик, Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания “Дъга”, Фондация “Светът на Мария”, София, Асоциация Аутизъм, София, ДЦДМУ, Сливо Поле, Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”, Габрово, Фондация “Св. Николай Чудотворец”,  Добрич, РАЛИЗ – БАЛИЗ Русе, Сдружение “Вяра и любов”, Пазарджик, Сдружение “Закрила – Ловеч”, РДПЛУЗ – Видин, , Фондация “Елия”, БАЛИЗ – Велинград.

фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 1 фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 2 фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ 3

Благодарим на всичките ни участници, приятели, партньори, доброволци, за помощта, доброто настроение и всеотдайността. Този ден ни даде нови сили и вяра, че е възможно да живеем в общество без социални ограничения, където всеки е признат и има право на достоен живот.

фестивал на споспбностите 2019 БАЛИЗ

Организатори на събитието са Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Сдружение “Паралелен свят”.

Специални благодарности на партньорите ни от Община Пловдив, Пловдив Европейска столица на културата 2019, Фондация „Светът на Мария“, СНЦ “Иновация”, Сдружение „Вяра и любов 92“, TimeHeroes, T-MARKET, Изворна Вода Бачково, Под тепето (www.podtepeto.com), Дневник, DarikNews.bg, НПО портал, BG-Mamma, Marginalia.