Текущи проекти

Проект TRAIN-INC

BAPID Train inc projectTRAIN-INC е Европейски проект, който цели да увеличи възможностите за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения чрез повишаване на тяхната самостоятелност в работна среда и в общността.

Цели:

 1)      Да се подобрят обучителните програми за социалното включване на хора с интелектуални затруднения, чрез трансформирането им в иновативни въз основа на методологията за кооперативно учене, което ще позволи на хората с интелектуални затруднения да бъдат активни в процеса на учене.

2)      Да се обучат специалисти, които обучават хора с интелектуални затруднения да използват методологията за кооперативно учене, инструментите и ресурсите.

Проектът ще въведе следните иновации:

Ще използва методологията на кооперативно учене, адаптирана към потребностите на хората с интелектуални затруднения чрез разработване на различни ресурси.

Ще използва методологията „самонаемане чрез подкрепа“ за хора с увреждания, за да повиши възможностите им за реализация на пазара на труда.

Популяризиране на информационните технологии, добавена реалност и отворена технология за създаване на материали в подкрепа на обученията, като обучителни платформи с отворен код, където обучителните материали ще бъдат достъпни за обучителите и крайните потребители.

Проектът се изпълнява в партньорство между шест организации от пет Европейски държави: Испания, България, Полша, Румъния, Португалия.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на: https://train-inc.home.blog/

Продължителност: Септември 2018г. – Август 2020г.

stayin projectПроект STAY-IN

STAY-IN e Eвропейски проект, който цели да се подобрят ранните интервенции за деца с аутизъм, които посещават различни услуги в области с ниски доходи, чрез обучаването на специалисти, които да използват следните три модела за работа:

ESDM-P (Денвър)

•  PACT (Манчестър)

IMPACT  (Мичиган)

Проектът се изпълнява в партньорство между осем организации от три Европейски държави: България, Испания и Румъния.

  • Университет Валенсия (Испания)
  • Universidad de Salamanca (Испания)
  • Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – BAPID (България)
  • Fundatia Marcel Prodan (Румъния)
  • Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (Испания)
  • Asociación Autismo Ávila (Испания)
  • Mira’m Fundacio C.V. (Испания)
  • Scoala Gimnaziala Spectrum (Румъния)

Всички партньори ще си сътрудничат в три работни групи, за да изготвят доклади за възможностите за прилагането на ESDM-P, IMPACT и PACT моделите,  имайки предвид техническите, икономическите, културните и социалните особености на страните. и да се сравнят предлаганите модели, за да се достигне до заключения на по-високо ниво за включване в глобален доклад.

Продължителност: Октомври 2018г. – Септември 2020г.

Можете да проследите развитието и дейностите по проекта в социалните мрежи и платформата Е-туининг.

       https://twitter.com/stayinproject

 

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията