Уебинари за професионалисти и родители

В контекста на време, в което всички имаме нужда от различен вид подкрепа, ние Екипът на Бализ продължаваме да създаваме пространство, в което да говорим за Запрещението – архаичният модел за „защита“ на човека и Подкрепено вземане на решение (ПВР) – новият хуманен подход, овластяващ личността.

Ако сте родители и близки на хора с интелектуални затруднения Ви каним  да се включите в нашите уебинари, защото е:

  • важно да развиваме информираността и знанието за Подкрепено вземане на решение;
  • важно да поставяме заедно въпроси и да търсим отговорите, които нямаме;
  • важно да знаете, че има пространство, в което Вие да ни кажете, а ние да слушаме; вие да ни попитате, а ние да отговорим;
  • можем да бъдем посредници и да ви насочим конкретно към подкрепата, от която се нуждаете.

Теми и дати за уебинари за родители 2022г.:

27.01.2022 год. (четвъртък) ZOOM от 17:30-19:30 ч.
Тема: Как подкрепяме хората с интелектуални затруднения да правят избори и да вземат решения

09.05.2022 год. (понеделник) ZOOM от 17:30-19:30 ч.

Тема: Какви са предизвикателствата пред родителите на деца в ранна възраст с аутизъм
Теми и дати за уебинари за родители 2021г.:

29.01.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00 ч.
Тема: Истината за запрещението – какво следва за човека и семейството
26.02.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00 ч.
Тема: В Подкрепено вземане на решение става въпрос за доверие
26.03.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00 ч.
Тема: За изборите и решенията – как да ги представим достъпно за децата ни
23.04.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00 ч.
Тема: Подкрепата има различни форми – какво е подкрепа за вземане на решение
28.05.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00ч
Тема: Винаги ли е нужна подкрепа – как да помогна на детето ми да знае кога има нужда
25.06.2021 год. (петък) ZOOM от 13:00-15:00ч
Тема: Подкрепящите хора за детето ми – за взаимодействието между тях
11.11.2021 год. (четвъртък) ZOOM от 17:30 – 19:30 ч.
Тема: Поставяне под запрещение – какво следва за човека и цялото семейство
25.11.2021 год. (четвъртък) ZOOM от 17:30 – 19:30 ч.
Тема: Социалните умения за живот – кои са и как се развиват с порастването

Покана за онлайн – срещи с родители и близки на хора с интелектуални затруднения – отвори поканата

09.12.2021 год. (четвъртък)  ZOOM от 17:30 – 19:30 ч.
Тема:  Моделът на Подкрепено вземане на решение като алтернатива на запрещението – история, опит и приложение
 16.12.2021 год. (четвъртък) ZOOM от 17:30 – 19:30 ч.
Тема: Личен житейски план – за участието на човека, семейството и социалната услуга

Ако сте професионалисти и:

  • Работите с лица с интелектуални затруднения?
  • Искате да поговорите с колеги за Подкрепеното вземане на решение?
  • Задавате си въпроси за това какъв би бил успешният подход в работата Ви?
  • Искате да попитате и споделите, за да получите подкрепа и увереност при работата си с лица с интелектуални затруднения?

Теми и дати за уебинари за професионалисти:

22.01.2021 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Семейно-ориентиран подход- как да го използвам в работата си
12.02.2021 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Ролята на професионалиста в Подкрепеното вземане на решение /Каква е ролята ми като професионалист в ПВР?
12.03.2021 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Предизвикателства при общуването с лица със затруднения в комуникацията – ДАК
09.04.2021 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Развитие на социални умения и Подкрепено вземане на решение
14.05.20201 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Подкрепено вземане на решение – участници и роли
11.06.2021 год. (петък) от 13:00 – 15:00 в платформата ZOOM
Тема: Личен житейски план – цели и планиране

За контакти и заявки:

Наталия Михайлова

+359 898211187

consulting.bapid@gmail.com