Екип

Соня Владимирова – изпълнителен директор

Боряна Иванова – програмен ръководител

Даниел Тодоров – програмен ръководител

Наталия Михайлова – програмен ръководител

Елена Петкова – програмен ръководител

Илиана Малинова – експерт

Александър Кенанов – технически сътрудник