Проекти Финансирани от БАЛИЗ

Проект “Сподели дома” на Фондация “Св. Николай Чудотворец”

Филмът е изработен като заключителна част на проект “Сподели дома” на Фондация “Св. Николай Чудотворец”, гр. Добрич. Проект “Сподели дома” стартира през есента на 2011 година и има за цел да се създаде пилотна схема за заместваща грижа за лица/ деца с интелектуални увреждания, като се постави основата на междусемейното договаряне. Проектът е финансиран от БАЛИЗ (Българска Асоциация за хора с интелектуални затруднения) и Фондация „ Espoir et santé“ (Белгия) и възлиза на обща стойност 26 200лв.
Проектът е осъществен от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. Фондацията е създадена през 1997г. и до момента участва активно във формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към хората с увреждания и техния живот на всички нива на централната и местна власт. Фондацията има над 20 проекта за деца и младежи с
интелектуални затруднения, техните семейства и специалистите работещи в социалната сфера. От 2004г. Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е член на Българска асоциация за хора с интелектуални затруднения- БАЛИЗ.
БАЛИЗ е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. Тя е голяма, национално представена организация, която със своите действия отстоява колективния интерес на своите членове и функционира като платформа за развитие, проучване и споделяне на знания.