Членове

 НАШАТА МРЕЖА

Сдружение “ИЗБОР” – гр. Банско, е неправителствена организация, на територията на община Банско, за подкрепа и застъпничество на правата на хората с интелектуални затруднения. Сдружението е създадено през 1997 година от родители на деца с увреждания.

Сдружение “Избор”

гр. Банско 2770, ул. Цар Симеон 72

телефони: +359 749 8 2207

мобилен телефон: +359 888 548 198

e-mail:sdr.izbor_bansko@abv.bg

reni_glushkova@abv.bg

председател на Сдружението: д-р Райна Глушкова

Сдружение “БАЛИЗ – Благоевград”

гр. Благоевград, ул. Менча Кърничева 54

мобилен телефон: +359 898471799

ръководител: Валя Давидкова

Сдружение “Св.Иван Рилски” – гр. Бургас е създадено през 1994 г., като клон на Национално дружество за подкрепа на лицата с интелектуални затруднения. От 2002 г. е със самостоятелна съдебна регистрация  с нестoпанска цел в обществена полза.

Сдружение “Св. Иван Рилски”

гр. Бургас, к/с Славейков, бл.55, вх. У, ет. 6

телефони: +359 897 89 27 62; +359 895 60 42 32

e-mail:i_rilski@abv.bg

k_radka@abv.bg

Председател на Сдружението: Радка Кирова

Сдружение “Семеен център – Мария” е създадено като родителска организация – правоприемник на Сдружение ”Семеен център Чайка”- Варна. Намеренията на УС са: утвърждаване на родителската общност и активизиране ролята на всички заинтересовани страни в процеса на промяна модела за социална подкрепа на лицата в риск и приобщаване на младите семейства за социално включване.  Организацията притежава лицензи  от АСП и ДАЗД  за предоставяне на социални услуги. Нашата мисия: създаване на съвременна социална мрежа, която да работи за подобряване качеството на живот на семействата и децата, семейна подкрепа, правозащитни действия и предлагане на директни социални услуги.

Сдружение “Семеен център Мария”

гр. Варна 9005, ж.к. Чайка, бл. 67 Б

телефон: +359 52711317; 0877004621

e- mail: family.center@abv.bg

ръководител: Надка Вълкова

БАЛИЗ – Велинград

гр. Велинград 4600, ул. С. Румянцев 2

тел:0878267130

e-mail:e_kanlieva@abv.bg

ръководител: Елена Канлиева

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения (РДПЛУЗ) – гр. Видин е клон на БАЛИЗ. РДПЛУЗ е основано през 1989г. от родители на деца с интелектуални затруднения като самоуправляваща се, неполитическа организация. РДПЛУЗ работи за благосъстоянието на хората с умствени затруднения, подпомага тяхната интеграция и социална адаптация, стимулира прилагането на най-висок стандарт на диагностициране, лечение и наемане на работа за хората с интелектуални затруднения.

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения (РДПЛУЗ)

гр. Видин 3700, ул. Стефан Караджа 13

телефони: +359 94 644 719

мобилен телефон: +359 899 773 695

Председател на Дружеството: Людмила Кежова

Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения „Зорница” – гр. Враца,  работи в областта на социалното включване и адаптация, обученията за персонал и родители.

гр. Враца 3000, ж.к. „Сениче“, ДЦДВУ “Зорница”

мобилен телефон: +359 886193536

e-mail:dc_zornica@abv.bg

Председател Сдружението: Галина Стоянова

Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения” – гр. Габрово е създадено през 2003 г. като доброволна организация, която работи в обществена полза за защита правата на лица с умствени увреждания и създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

От 2007 година, след проведен конкурс от Община Габрово, Сдружението е доставчик на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност: “Дневен център за възрастни хора с увреждания” (с капацитет 20 места).

Сдружение “Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения”

гр. Габрово, ул. Петър Михов 13 ет.2 ап.6

Председател на сдружението и Управител на ДЦВХУ: Росица Димитрова

тел: 066 807120- ДЦВХУ Росица Димитрова

мобилен телефон: 0878 452 528

гр. Габрово, ул. Никола Балканеца 24

www.adult-centre.info

e-mail: sbz_za_liz@abv.bg , rosich_dimitrova@abv.bg

Фондация “Св. Николай Чудотворец”

адрес: гр. Добрич 9300, ж.к. Дружба, бл. 12, вх. Г, ет. 6, ап. 16

тел: +359 898 593 598

email: stnicolay@yahoo.com

ръководител: Мария Методиева

Дружество за умствено и психически увредени лица

гр. Дряново 5370, ж.к. Успех 2

тел: +359 676 743 39

ръководител: Румяна Пенева

Сдружение “Лъч”

адрес: гр. Карнобат 8400, бул. “Москва” 51

тел: +359 559 245 505

е-mail: maria55_niki@abv.bg

ръководител: Парешкева Кибритева

Сдружение “НОВ ИЗБОР”

адрес: гр. Кресна, ул. “Отец Паисий” 2

тел: 0876400660 – Маргарита Стоянова

е-mail: ngo_nov_izbor@abv.bg

ръководител: Красимир Бакалов

Сдружение “Перперикон-Кърджали”- гр. Кърджали е основано през 2003 год. Сдружението реализира проекти, целящи повишаването на жизнения стандарт, психическото и физическото развитие на лицата с интелектуални затруднения и включването им в обществото.

Сдружение “Перперикон – Кърджали”

адрес: гр. Кърджали, бл. Толстой 5, вх. В, ап. 27

тел: +359 89 9327199

e-mail:e_mitreva@abv.bg

Председател на Сдружението: Емилия Митрева

Сдружение “Закрила” – гр. Ловеч е основано през 1999г. Сдружението работи по програми, целящи повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и включването им в обществото. Развива мрежа от услуги, включващи обучение в жизнени и социални умения, арттерапия, рехабилитационни дейности, трудотерапия, обучение на специалисти и родители в умения за работа с лица с интелектуални затруднения.

Сдружение “Закрила”

гр. Ловеч, ж.к. “Здравец”

тел: +359 68 603 710

мобилен телефон: +359 877044099

e-mail:zakrilalv@abv.bg

Председател на сдружението: Мария Недялкова

Сдружение “Бъдеще за всеки”

адрес: гр. Монтана, ж-л Младост 2, бл 7, вх В, ап 17″

мобилен телефон:+359 897 179 627

e-mail: badeshte_za_vseki@abv.bg

Председател на Сдружението: Руменка Стефанова

Сдружение “Егида” – гр. Пазарджик е  доброволческа, автономна организация за помощ на хора с интелектуални и физически увреждания. Тя е независима, неполитическа, неправителствена организация с идеална цел. Обединява родители, роднини и приятели на хора с интелектуални затруднения и специалисти, работещи по проблемите на хората с увреждания.

Сдружение “Егида”

гр. Пазарджик, бул. “Мария Луиза” 63

тел: +359 896744772 – Златка Грудева

e-mail:egida_pz@abv.bg

Председател на Сдружението: Емилия Йовчева

Сдружение е „Вяра и Любов 92“

гр. Пазарджик, ул.“Болнична“№41, ет.1, ап.2.

тел:0897099607

email: dcdu_pz@abv.bg

Председател на Сдружението: Гергана Васева

Сдружение „БАЛИЗ-Петрич“

адрес: гр. Петрич, ул. Цар Борис III 23

тел: +359 886116664 – Лиляна Коцелова

email: lili_62@abv.bg

ръководител: Венета Петкова

logo pleven БАЛИЗ-Плевен е Сдружение с нестопанска цел и работи за социалната интеграция и адаптация на децата и младежите с физически и интелектуални затруднения. Предоставя информация и услуги, подпомага създаването на подкрепяща среда за децата и  младежите с интелектуални и физически затруднения и техните семейства, живеещи в град Плевен и региона.

Сдружение “БАЛИЗ-Плевен”

адрес: гр. Плевен, ул. Белмекен 11

тел: +359 64 801 303

мобилен телефон: +359 897 892 755

e-mail:balizpl@abv.bg

Председател: Катина Василева

logo paralelen svqt Сдружение “Паралелен свят” със седалище гр. Пловдив, ул. „Родопи” № 70 обединява родители на деца и младежи със специални потребности, специалисти в сферата на обучението и социализацията на децата и младежите, преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски.

Дейността ни включва:

– подкрепа към родители и семейства на деца и младежи с увреждания

– социализация на децата и младежите чрез организиране на различни обучителни и занимателни форми – арт ателиета, спортни прояви и др.

– повишаване информираността на обществото по въпросите, свързани с достъпа до образование, обучение, трудова реализация, социална активност на лицата с увреждания

– реализиране на социални проекти за деца и младежи с увреждания и техните семейства

Сдружение “Паралелен свят”

адрес: гр. Пловдив, ул. “Янко Съкъзов” 1

тел: +359 32 660 247

мобилен телефон: +359 878468748

e-mail:paralelen_sviat@abv.bg

Председател: Кремена Стоянова

Сдружение за лица с интелектуални затруднения „Шанс“

адрес: гр. Разлог 2760, ул. Пирин 2

тел: +359 747 804 63

мобилен тел.: +359 895737221

email: lidiapankova@abv.bg

ръководител: Лидия Панкова

Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения /РАЛИЗ/ е учредена през 1998 година от родители на деца с интелектуални увреждания. През 2000 г. е регистрирана   по ЗЮЛНЦ и  осъществява дейността си в обществена полза. Членове на сдружението са родители и роднини на деца с интелектуални увреждания, лица с увреждания , съмишленици и специалисти, споделящи идеите  и целите на организацията  – да работи за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства, да защитава правата им, да предоставя социални услуги, съобразно техните потребности.

От 2005 година сдружението е доставчик на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания” с капацитет 30 места.

Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ”

адрес: гр. Русе 7006, Ул. Сърнена гора 28

тел: 082/84 17 28; 0895 450 464

e-mail:raliz@abv.bg

ръководител: Бисерка Иванова

Сдружение с нестопанска цел „Довери ми се“

адрес: гр. Самоков, ул. Тодор Пеев 13

тел: +359 878449589

email: doverimise@mail.bg

ръководител: Димитринка Миленкова

Сдружение „Алтернатива“

адрес: гр. Сандански 2800, ул. Пирин 16

тел: +359 878656201 – Нели Трайкова

email: alternativa01@abv.bg

ръководител: Теменужка Иванова

Сдружение  „Надежда за добро бъдеще” – гр. Силистра предоставя почасови социални услуги за деца и възрастни с увреждания.

СНЦ “НАДЕЖДА ЗА ДОБРО БЪДЕЩЕ “

адрес: гр. Силистра, ул. ,,Георги Бенковски” №15

мобилен телефон: +359 887 694 752

e-mail:baliz_silistra@abv.bg

Председател на Сдружението: Елена Велчева

logo  Сдружение с нестопанска цел „Иновация“ е регистрирано на 03. 12. 2009 г. като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Управител на Сдружението е Борислав Стамболийски.

Основните задачи, които си поставя Сдружението са:

  • Да работи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на хората с увреждания; въвличане и съпричастност на местната общественост при осъществяване на дейностите и услугите;
  • Повишаване на качеството на предоставяните социални услугите;
  • Работа в насока за разширяване на услугите;
  • Развитие на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип“ и Център за социална рехабилитация и интеграция“ в гр. Бобов дол.

Във връзка с изпълнение на своите цели и задачи СНЦ „Иновация“ предоставя социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността на територията на гр. Бобов дол – „Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) и „Център за социална рехабилитация и интеграция“(ЦСРИ).

В „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – гр. Бобов  дол работи мултидисциплинарен екип, включващ следните специалисти: Управител, ръководител екип, двама логопеди, двама психолози, двама кинезитерапевти, трима трудотерапевти. Услугите, които се предоставят в ЦСРИ – гр. Бобов дол са краткосрочни /до 3 месеца/ и дългосрочни / над 3 месеца/. За всеки потребител се изготвя специализирана оценка и индивидуален план, в зависимост от здравословното състояние и индивидуалните потребности на всеки потребител. Целта е комплексно въздействие, водещо до възстановяване  и развитие на увреденото лице.

„Център за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) предоставя услуги от резидентен тип за целева група от 20 потребители с интелектуални затруднения. Мултидисциплинарният екип, състоящ се от управител, ръководител екип, медицинска сестра и помощник възпитатели, предоставят 24- часова грижа за потребителите. Центърът разполага с много добра материална база, обособена в 2 сгради, оборудвани с функционално обзавеждане и отлични битови условия. Потребителите на тази услуга ползват самостоятелни или двойни стаи, модерно обзаведени кухни, трапезарии и всекидневни стаи. На разположение на потребителите е и обширният двор, подходящ за разходки и отдих. Потребителите на ЦНСТ ползват и услугите на специалистите в ЦСРИ.

Сдружение с нестопанска цел „Иновация“

адрес: гр. Симитли 2730, Юрий Гагарин 11

тел:0893373431

email: bstamboliiski@abv.bg

Председател Борислав Стамболийски

Сдружение  на родители на деца с физически и ментални увреждания „ Бъдеще – 2002” – гр. Сопот работи за подобряване условията на живот на лицата с интелектуални затруднения и физически увреждания, като се използват всички средства за развитие на потенциалните им възможности; положителна промяна в отношението на обществото към тези лица, както и тяхното интегриране в социума.

Сдружение  на родители на деца с физически и ментални увреждания „ Бъдеще – 2002”

адрес: гр. Сопот, ул. Христо Маджаров 27

тел: +359 3134 86 98; +359 885 396 963

email: ksu_sopot@abv.bg

ръководител: Иванка Янчева

Фондация “Светът на Мария” е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение.Мисията на фондация “Светът на Мария” е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондация „Светът на Мария”

адрес: София 1680, бул. България 88, офис 8

Тел.: 02/ 808 171
Факс: 02/854 84 64
е-mail: office@mariasworld.org

“Асоциация Аутизъм” – гр. София е основана през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с аутистични разстройства като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Основната й цел е да защити социалните и граждански права на децата и младежите с проблеми от аутистичния спектър и техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и ефективна им социално включване, с оглед пълноценната им личностна реализация.

Сдружениe “Асоциация Аутизъм”

адрес: гр. София 1752, ж.к. Дружба, бл.50, вх. Д, ап.101, ет. 3

тел: +359 2 920 24 93; 0886927177 – Ани Андонова

e-mail: ani_andonova@gmail.com

Председател на Сдружението: Мирена Владимирова де Верт

Сдружение „Съпричастие“

адрес: гр. София, ул. “Царибродска” 33

тел: +359 897892751

email: peshoke@abv.bg

ръководител: Петко Кенанов

logo event

ИВЕНТ ДИЗАЙН е българска компания за събитиен мениджмънт.

ИВЕНТ ДИЗАЙН е създадена през 2006 година и за кратко време успя да спечели репутация на надежден и предпочитан партньор на множество български държавни институции и организации от неправителствения сектор, международни организации и частни компании.

ИВЕНТ ДИЗАЙН е регистриран туроператор. Член сме на Немско-българската индустриална камара. Oт 2015 сме асоцииран член на БАЛИЗ, поради факта, че наехме на работа хора с интелектуални затруднения, които станаха част от нашия екип. Включваме ги активно в дейността на компанията, даваме им възможност за изява и полезен труд.

адрес: гр. София, ул. “Св. Седмочисленици” № 9., aп. 12,

тел: 029502666

email: maria.arsova@eventdesignbg.com

ръководител: Мария Арсова

Фондация „Слънце за всеки“

адрес: гр. София, бул. “Цар Борис” 3, 93-95, ет.1

тел: 0877116169 – Росица Христова

e-mail: sunny_found@abv.bg

Представлявана от: Петя Демирева

Сдружение “Алтернативи 2017”

адрес: гр. Стражица, ул. “Сава Цонев” № 34 Б,

тел. 0889555849 – Дочка Петрова

e-mail: alternatives2017@abv.bg

ръководител: Йоана Петрова

Сдружение с нестопанска цел „Филаделфия 2002“

адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов 30

тел: 0899112304

e-mail: valer@mail.bg

ръководител: Валерия Кънчева

Сдружение „Равенство” – гр.Тетевен е неправителствена организация, която обединява родители, роднини и приятели на лица с интелектуални и физически затруднения от община Тетевен. Представлява техните интереси, когато е необходимо и защитава техните права. Съдейства на местно ниво за качествени социални услуги за деца и лица с физически и интелектуални затруднения. Съдейства за подобряване благосъстоянието лицата с интелектуални и физически затруднения на местно ниво. Работи за положителни нагласи и толерантност на обществото към лицата с интелектуални и физически затруднения.

Сдружение “Равенство”

адрес: гр. Тетевен 5700, ул. Боева могила 5

тел: 0886606698 – Бранимира Павлова

e-mail:ravenstvo@mail.bg

Председател на Сдружението: Здравка Пехливанова

Сдружение „Закрила, обич и вяра“

адрес: гр. Търговище 7700, кв. Запад, бл. 54, ет. 12, ап. 67

тел: +359 876678100

email: d_n_marinova@abv.bg

ръководител: Диана Маринова

Сдружение „Независим живот” е неправителствена организация с нестопанска цел , основана от родители на деца и лица с увреждания и съмишленици – специалистите от „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания”. Регистрирано е на 14.07.2003 г. Има лиценз за предоставяне на следните социални услуги в общността:

•Дневен център за деца с увреждания.

•Дневен център за възрастни с увреждания.

•ЦСРИ за деца и лица с увреждания.

МИСИЯ

Всички ние – родители и специалисти работим за това всяко лице с увреждане да живее при своите родители или в приемно семейство, които могат да му дадат обич, грижа и внимание!

Нашата цел е да:

•Подкрепяме децата и лицата с увреждания и техните семейства.

•Подкрепяме процеса на деинституционализация чрез предоставяне на качествени социални услуги в общността и стимулиране на приемната грижа за деца от специализирани институции и деца в риск;

•Развиваме алтернативни форми на социални услуги в общността и заедно търсим пътя за решаване на трудностите и проблемите.

•Повишаваме родителския капацитет чрез обучения по проекти – консултиране, семинари и дискусии. Подкрепа от психолог, социален работник, логопед, рехабилитатор, специален педагог, лекар и др.

•Обмяна на опит с клонове на БАЛИЗ от страната. Партньорство с добри европейски практики – Лебенсхилфе, Германия.

•Достъп до: Информация в лесен за четене формат; Достъпни форми на комуникация и онлайн информация; Достъпна архитектурна среда.

•Нашите приоритети – ефективни социални услуги и достоен живот за хората с увреждания.

•Лобираме за интеграция и равнопоставеност на хората с увреждания . Да покажем, че обществото ни е узряло за промяна и хората с увреждания могат и трябва да живеят като всички нас.

•Включваме се в кампанията за популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и сме убедени, че България трябва да предвиди ефективни мерки и механизми, да адаптира българското законодателство към Конвенцията на ООН, за гарантиране на равнопоставеност на хората с увреждания!

Адрес: Сдружение „Независим живот”

адрес: гр.Шумен – 9702, ул.”Г.С.Раковски” №69

Тел. +359 54 886007; 0878648007

e-mail: dcdvhu@abv.bg

Председател: Валя Танева

Лице за контакти: Диана Георгиева – 0896/672-042