Парламент на самозастъпниците

На 20.06.2024г. се проведе присъствено заседание на Парламента на самозастъпниците в град Ловеч. В заседанието се обсъдиха темите в четири модула:

– Равнопоставеност в образованието

– Равнопоставеност в правото на достъп до здравни грижи

– Равнопоставеност в правото на достъп до труд

– Равнопоставеност в обществото

Изочник : БНР

parlament na samozastypnicite

самозастъпници

Покана за общо събрание на БАЛИЗ

Уважаеми членове на БАЛИЗ,

Управителният съвет на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание (ОС) на 15 юни 2024 г. (събота) от 10:00 часа в хотел Будапеща, ул. “Будапеща” 92А, гр. София, при следния дневен ред:

1.         Прием на отчет за 2023 г.

2.         Прием на доклад на Финансово контролната комисия / доклад на одитор.

3.         Прием на План за дейностите през 2024 г.

4.         Прием на Годишната бюджетна рамка за 2024 г.

5.         Избор на нови членове на УС.

6.         Други.

Всички членове – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощното следва да бъде издадено изрично за участие, с право на глас, в Общото събрание на БАЛИЗ на 15.06.2024 г. (не е необходимо да е нотариално заверено).

Материали за Общото събрание могат да бъдат получени в Централния офис на БАЛИЗ на адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле 10, ет.4.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на БАЛИЗ, събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същия ден и при същия дневен ред колкото и членове да се явят.

Ще Ви очакваме да вземете участие!

С пожелание за здраве,

Мария Недялкова

Провеждане на групови срещи – клинични интервизии за професионалисти

интервизии за професионалисти програма

“Провеждане на групови срещи – клинични интервизии за професионалисти, работещи в социалните услуги за деца и/или лица с интелектуални затруднения и проблеми в развитието”
 
Цели: 
Срещите ще протичат по метода на  интервизията, срещи за обмен на опит и знания между равни. 
Целта на срещите е да се даде възможност за контакт между специалисти и екипи от различни социални услуги, да се повиши нивото на подкрепа и възможност за професионално развитие, както и да се споделят решения и практика от работата в подкрепа на деца, лица и техните семейства.  
Инициативата е продължение на работата ни през миналата година. Обратната връзка, участието и атмосферата в интервизиите през  годината ни дават основание да вярваме, че те действително дават възможност за среща и установяване на контакт, обмяна на опит и разширяване на представите ни за контекста и начина на работа на всеки от екипите. 
 
Важно!
Можете да се включите на всяка от срещите или само на отделни срещи, както и на присъствената, еднодневна среща в София на 21-ви ЮНИ 2024 г.
 
Тема на присъствена среща: 
“Визуализиране на средата и дейностите. Въвеждане и развиване на допълваща и алтернативна комуникация в социалната услуга”
Целта е да обменим опит и знания как въвеждаме и използваме ДАК в работата ни с потребители на различна възраст (деца, юноши, възрастни). Как адаптираме визуалните помощни средства и кои са моментите от ежедневието, в които ДАК улеснява и създава нови възможности за хората, които подкрепяме да се развиват и придобиват умения. 
 
Представяне на случай от практиката: 
На всяка среща се дава възможност да се представи случай от индивидуална или групова работа с потребител/ли или да се постави проблем. Дава се време за уточняващи въпроси, след което следва структурирано обсъждане и даване на обратна връзка от личен опит. 
 
Как да заявя желание да представя случай или поставя проблем?
Може да заявите желание да представите случай или поставите проблем, като отбележите това във формуляра за регистрация (линк долу) или  като ни пишете на proekti.aa@gmail.com 
Запазете си датите през 2024 година: 

22-ри АПРИЛ (сряда)

22-ри МАЙ (сряда)

21-ви ЮНИ (петък) – присъствена, еднодневна среща в София

25-ти СЕПТЕМВРИ (сряда)

23-ти ОКТОМВРИ (сряда)

13-ти НОЕМВРИ (сряда)

Започваме на 22-ри АПРИЛ!

Кога?  16:00-17:30 часа
Къде?  платформа ZOOM 
Как? С предварителна регистрация тук:     https://forms.gle/arSbBJLUH1tXNT7Q9        
Или като ни пишете на proekti.aa@gmail.com
Оставаме на разположение за възникнали въпроси и предложения!
Очакваме да се видим скоро!

 

Покана за уебинар 07.12.2023 г.

уебинар 07.12.2023

Каним ви да се присъедините към поредният уебинар за родители на тема “Световни практики за подкрепа и реализиране на права на хора с увреждания”, който ще се проведе на 07.12.2023г. от 17:30 часа.

Може да се присъедините в уебинара от следния линк:

https://us06web.zoom.us/j/81906630874?pwd=3jLFh4EHzCMGKoCWShtD0nipFMiBv3.1

Meeting ID: 819 0663 0874
Passcode: 380464

 

One tap mobile
+35924925688,,81906630874#,,,,*380464# Bulgaria
+35932571633,,81906630874#,,,,*380464# Bulgaria