Дни на способностите

Родени Готори София

Хора с интелектуални затруднения, професионалисти, родители, местни активисти и медии от 17 града се включиха в Дни на способностите, за да подкрепят хората с интелектуални затруднения и правото им на достоен живот, по един хуманен и справедлив начин, а не с ограничения. Зарядът на събитията беше невероятно позитивен. В местните инициативи на сдруженията – членове на БАЛИЗ се включиха стотици граждани, които се срещнаха лично с хората, за чиято гражданска, а често и физическа свобода, се борим. Чуха се вдъхновяващи истории, споделиха се смели мечти и надежди. Продължаваме със събирането на подписи за отмяна на запрещението.

Петицията продължава до формирането на следващото Народно събрание и всеки може да се включи онлайн тук.

София

Родени Готори София 1

Родени Готори София 2

Видин

Родени Готори Видин 1 Родени Готори Видин

Ловеч

Родени Готори Ловеч 1Родени Готори Ловеч 2Родени Готори Ловеч 3

Варна

Родени Готори Варна

Силистра

Родени Готори Силистра

Родени Готори Силистра 1

Пазарджик

Родени Готори Пазарджик

Родени Готори Пазарджик 1Родени Готори Пазарджик 2

Монтана

Родени Готори МонтанаРодени Готори Монтана 1

Плевен, Тетевен и Пордим

Родени Готори Плевен Родени Готори Плевен 1 Родени Готори Плевен 2 Родени Готори Плевен 3

Пловдив

Родени Готори ПловдивРодени Готори Пловдив 1Родени Готори Пловдив 2

Добрич

Родени Готори Добрич

Родени Готори Добрич 1 Родени Готори Добрич 2

Банско

Родени Готори Банско

Родени Готори Банско 1 Родени Готори Банско 2

Русе

Родени Готори Русе

Родени Готори Русе 1 Родени Готори Русе 2

Бобов дол

Родени Готори Бобов дол Родени Готори Бобов дол 1