„Моят живот е моя отговорност, не решавай вместо мен” – Сдружение „Закрила” – гр. Ловеч

Сдружение „Закрила” – гр. Ловеч

Проектът е насочен към подкрепа на лица с интелектуални затруднения, живеещи в семействата си или в социални услуги от резидентен тип на територията на Община Ловеч, и цели изваждането им от изолация и предлагане за възможности за получаване на социални знания в процеса на социалната им интеграция.

Сдружение „Закрила” – гр. Ловеч

 Проекта цели повишаване знанията и уменията на лица с интелектуални затруднения за самозастъпничество –  да ги обучи  в областта на човешките права , да ги подпомогне да могат да вземат информирани решения за собствения си живот, да  се представляват и защитават. Цели се прекъсване на дългогодишната изолация на клиентите на социалните услуги, формиране на нови познанства и приятелства, запознаване с живота извън услугата, и социална интеграция на лицата с интелектуални затруднения.

Сдружение „Закрила” – гр. Ловеч

Сдружението има амбицията да  инициира реализацията на една от най-новите

 тенденции в Европейските страни в областта на социалните услуги за лица с

 интелектуални затруднения – Потребителските съвети.

Сдружение „Закрила” – гр. Ловеч