Парламент на самозастъпниците

На 20.06.2024г. се проведе присъствено заседание на Парламента на самозастъпниците в град Ловеч. В заседанието се обсъдиха темите в четири модула:

– Равнопоставеност в образованието

– Равнопоставеност в правото на достъп до здравни грижи

– Равнопоставеност в правото на достъп до труд

– Равнопоставеност в обществото

Изочник : БНР

parlament na samozastypnicite

самозастъпници