Провеждане на групови срещи – клинични интервизии за професионалисти

интервизии за професионалисти програма

“Провеждане на групови срещи – клинични интервизии за професионалисти, работещи в социалните услуги за деца и/или лица с интелектуални затруднения и проблеми в развитието”
 
Цели: 
Срещите ще протичат по метода на  интервизията, срещи за обмен на опит и знания между равни. 
Целта на срещите е да се даде възможност за контакт между специалисти и екипи от различни социални услуги, да се повиши нивото на подкрепа и възможност за професионално развитие, както и да се споделят решения и практика от работата в подкрепа на деца, лица и техните семейства.  
Инициативата е продължение на работата ни през миналата година. Обратната връзка, участието и атмосферата в интервизиите през  годината ни дават основание да вярваме, че те действително дават възможност за среща и установяване на контакт, обмяна на опит и разширяване на представите ни за контекста и начина на работа на всеки от екипите. 
 
Важно!
Можете да се включите на всяка от срещите или само на отделни срещи, както и на присъствената, еднодневна среща в София на 21-ви ЮНИ 2024 г.
 
Тема на присъствена среща: 
“Визуализиране на средата и дейностите. Въвеждане и развиване на допълваща и алтернативна комуникация в социалната услуга”
Целта е да обменим опит и знания как въвеждаме и използваме ДАК в работата ни с потребители на различна възраст (деца, юноши, възрастни). Как адаптираме визуалните помощни средства и кои са моментите от ежедневието, в които ДАК улеснява и създава нови възможности за хората, които подкрепяме да се развиват и придобиват умения. 
 
Представяне на случай от практиката: 
На всяка среща се дава възможност да се представи случай от индивидуална или групова работа с потребител/ли или да се постави проблем. Дава се време за уточняващи въпроси, след което следва структурирано обсъждане и даване на обратна връзка от личен опит. 
 
Как да заявя желание да представя случай или поставя проблем?
Може да заявите желание да представите случай или поставите проблем, като отбележите това във формуляра за регистрация (линк долу) или  като ни пишете на proekti.aa@gmail.com 
Запазете си датите през 2024 година: 

22-ри АПРИЛ (сряда)

22-ри МАЙ (сряда)

21-ви ЮНИ (петък) – присъствена, еднодневна среща в София

25-ти СЕПТЕМВРИ (сряда)

23-ти ОКТОМВРИ (сряда)

13-ти НОЕМВРИ (сряда)

Започваме на 22-ри АПРИЛ!

Кога?  16:00-17:30 часа
Къде?  платформа ZOOM 
Как? С предварителна регистрация тук:     https://forms.gle/arSbBJLUH1tXNT7Q9        
Или като ни пишете на proekti.aa@gmail.com
Оставаме на разположение за възникнали въпроси и предложения!
Очакваме да се видим скоро!