Новата методика за планиране на социалните услуги ограничава правата на хората увреждания

бализ

Нова методиката на Агенцията за социално подпомагане за планиране на социалните услуги ще остави деца, семейства и хора с уреждания без подкрепа.

По този повод 99 организации, на хора с увреждания, сред които и БАЛИЗ, доставчици на социални услуги и общини, изпратиха писмо до Лазар Лазаров, служебен зам. министър председател и министър на труда и социалната политика, и Румяна Петкова, изп. директор на Агенцията за социално подпомагане, с което предлага промените да се преразгледат.

Посочените проблеми ще доведат до следните негативни ефекти върху потребителите, системата за закрила на детето и системата на социалните услуги за хора с увреждания:

  • Стесняване на входа към услугите, вместо равнопоставен и гарантиран достъп на всички нуждаещи се.
  • Силно ограничаване на възможностите за предоставяне на комплексна подкрепа (няколко вида дейности на един потребител) съобразно потребностите.
  • Намаляване наполовина на възможността да се прилагат мерки за закрила на детето в семейна среда, както и да се насочва към специфична подкрепа (консултиране, психологическа терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и т.н) включително за децата, настанени в резидентна или приемна грижа;
  • Ограничаване на правата на хората с увреждания да ползват комплекс от специализирани услуги според индивидуалните им потребности.

За да се гарантира подкрепата за деца, семейства и хората с увреждания, настояваме в спешен порядък да се преразгледа подходът за преобразуване на услугите, като той се съобрази с реалните потребности на отделните целеви групи и опита на доставчиците по прилагане на ЗСУ.  

Нужно е да се създаде работна група с участието на представители на общините и доставчици на социални услуги – неправителствени организации, която да ревизира и предложи необходимите изменения  в методиката.

Подписалите близо 100 организации и общини очакват спешната реакция на Министерството на труда и социалната политика.

Пълния текст на писмото може да видите ТУК

Уебинар на тема “Човекът с аутизъм през зрелостта”

Уебинар БАЛИЗ

Темата за психиатричната грижа през различните възрастови периоди от живота на човека с аутизъм завършва през месец ноември с шестия, последен уебинар на тема:

“Човекът с аутизъм през зрелостта”

Предварително във формуляр за записване, както и по време на дискусионната част на уебинара, ще можете да зададете своите въпроси към д-р Гергана Кайрякова. Д-р Г. Кайрякова е специалист психиатър и детски психиатър, с богат и дългогодишен опит в болничната и амбулаторна работа. Част е от екипа на Клиниката по детска психиатрия към УМБАЛ “Александровска”, практикува и в доболничната помощ в индивидуална практика.  Работи активно както с деца, така и с възрастни. По- специални интереси има в областта на развитийната  патология, най- вече хиперкинетични, тикови разстройства, както и тревожни при юноши и в зряла възраст.

Дата и час: 7.11.2022 г., понеделник, 17:00 – 18:30 ч.

Може да направите своята безплатна регистрация тук:

https://docs.google.com/forms/d/11Odl1DRxdUqXAaYwH_wUkQEv3IXOaqMxKzDehmGOAMk/edit

За повече информация тук:

https://autismbulgaria.com/novini_i_iniciativi

Очакваме Ви! 

Уебинар за родители 17.10.2022г. от 17:00ч.

уебинар за родители

През октомври предстои петият уебинар по темата за психиатричната грижа през различните възрастови периоди от живота на човека с аутизъм и подкрепящите го близки.

Темата на уебинара е:

“Кои умения са от ключово значение за прехода от детството към юношеството и зрелостта при хората с аутизъм”.

Ще имате възможност да зададете своите въпроси към водещия, д-р Дора Симеонова. Д-р Симеонова е началник на Стационарно психиатрично отделение за деца и юноши в Клиника по детска психиатрия „Св. Никола” на УМБАЛ „Александровска”. Има интереси в областта на развитийните разстройства, нарушението на активността и вниманието, афективните разстройства и шизофрения с начало в детството.

Дата: 17.10.2022г. /понеделник/

Час: 17:00- 18:30 часа

Можете да направите своята безплатна регистрация тук:

https://forms.gle/tEEsdqpqy6e4Ys9G7

За повече информация тук:

Линк за достъп до уебинара:

https://us06web.zoom.us/j/87818145091?pwd=Nkl0YUQzVmx5dHNIeFdocTRzTnBMdz09