Покана за уебинар 14.09.2023г.

Каним ви да се присъедините към поредният уебинарите за родители на тема “Може ли едно умение да се използва в различни ситуации или трябва специално обучение”, който ще се проведе на 14.09.2023г. от 17:30 часа.

Може да се присъедините в уебинара от следния линк:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85820292530?pwd=ZEpLem80ZllPVEZmTHFvVEtBVWxSUT09

Meeting ID: 858 2029 2530
Passcode: 705801

Имат ли човешки права хората с интелектуални затруднения в България?

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) изразява категоричното си несъгласие с разпространен видеоклип от МОЛ в гр. Пловдив, на който се вижда младеж със специални потребности, воден на каишка и заставен да изпълнява унизителни команди като куче.

Районната прокуратура в Пловдив се е самосезирала и работи по случая, като е образувано е досъдебно производство за хулиганство. Комисията за защита от дискриминация също се е самосезирала и ще бъде образувано производство, в което да се установи налице ли е нарушение на Закона за защита от дискриминация под формата на тормоз по признак “увреждане”, извършено от участниците в клипа. Съветът за електронни медии осъди остро “бруталното погазване на хуманността и откритата демонстрация на бездушие към хора със специални потребности”. За съвета е смущаващо безкритичното и широко разпространение на клип, унижаващ човешкото достойнство и безцеремонното погазване на добрите нрави. Тези реакции показват, че е налице активност от страна на прокуратурата и институциите и проблемите на хората с увреждания са във фокуса на вниманието им.

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения заявява принципната си позиция и категоричното си несъгласие с подобни действия спрямо хората с увреждания, осъжда както отношението към младежа с специални потребности, така и заснемането и разпространението на информацията.

Разпространеният видеоклип и неговото съдържание представляват сериозно нарушаване на човешките права, посегателство от най-тежка степен на човек със затруднения и гавра с неговото човешко достойнство. Това по същество е престъпление от омраза и форма на дискриминация.

БАЛИЗ настоява за най-тежко наказание на извършителите, но в същото време изразява и притеснение от разпространението на горепосочения клип и влиянието, което тази информация оказва върху млади хора, следващи въпросните „инфлуенсъри“. Дискусията за правата на хората с увреждания трябва да бъде непрекъснато на дневен ред, да се работи за промяна на нагласите и непримиримост към подобни прояви.

Новата методика за планиране на социалните услуги ограничава правата на хората увреждания

бализ

Нова методиката на Агенцията за социално подпомагане за планиране на социалните услуги ще остави деца, семейства и хора с уреждания без подкрепа.

По този повод 99 организации, на хора с увреждания, сред които и БАЛИЗ, доставчици на социални услуги и общини, изпратиха писмо до Лазар Лазаров, служебен зам. министър председател и министър на труда и социалната политика, и Румяна Петкова, изп. директор на Агенцията за социално подпомагане, с което предлага промените да се преразгледат.

Посочените проблеми ще доведат до следните негативни ефекти върху потребителите, системата за закрила на детето и системата на социалните услуги за хора с увреждания:

  • Стесняване на входа към услугите, вместо равнопоставен и гарантиран достъп на всички нуждаещи се.
  • Силно ограничаване на възможностите за предоставяне на комплексна подкрепа (няколко вида дейности на един потребител) съобразно потребностите.
  • Намаляване наполовина на възможността да се прилагат мерки за закрила на детето в семейна среда, както и да се насочва към специфична подкрепа (консултиране, психологическа терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения и т.н) включително за децата, настанени в резидентна или приемна грижа;
  • Ограничаване на правата на хората с увреждания да ползват комплекс от специализирани услуги според индивидуалните им потребности.

За да се гарантира подкрепата за деца, семейства и хората с увреждания, настояваме в спешен порядък да се преразгледа подходът за преобразуване на услугите, като той се съобрази с реалните потребности на отделните целеви групи и опита на доставчиците по прилагане на ЗСУ.  

Нужно е да се създаде работна група с участието на представители на общините и доставчици на социални услуги – неправителствени организации, която да ревизира и предложи необходимите изменения  в методиката.

Подписалите близо 100 организации и общини очакват спешната реакция на Министерството на труда и социалната политика.

Пълния текст на писмото може да видите ТУК