Самозастъпничество

Самозастъпничеството се отнася за хората с интелектуални затруднения, които:

 • говорят за себе си
 • вземат собствени решения

Какво правят самозастъпниците?

 • говорят от свое име
 • говорят от името на другите
 • търсят подкрепа, когато се нуждаят от нея
 • когато се вземат решения, които се отнасят за тях, са сигурни, че тяхното мнение е взето предвид
 • задават въпроси и усвояват нови умения

Хората могат да помагат и покрепят самозастъпниците като:

 • използват информация, която е от значение за самозастъпничеството
 • се уверяват, че самозастъпниците имат думата
 • включват самозастъпниците в решенията и чуват техните мнения
 • дават време на самозастъпниците да вземат решения
 • разбират, че е нормално самозастъпниците да правят грешки и ги подкрепят в опита им да се учат от тях

Примерни обучения за самозастъпници (лесен за четене формат) :


Хората с интелектуални затруднения и техните интереси

“Моят живот”

Какво трябва да се промени