Променя ли се светът на хората с увреждания? – 27 февруари 2014

БАЛИЗ

На 27 февруари 2014 г. в гранд хотел София, зала „София” се състоя конференция на тема „Променя ли се светът на хората с увреждания?“ с почетен гост Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев.

БАЛИЗ

В България Конвенцията е ратифицирана със закон, приет от 41-то Народно събрание през януари 2012 г. Днес, 2 години по-късно, отново са актуални въпросите какво реално промени този документ и дали има напредък в неговото изпълнение, какви са бъдещите смислени институционални действия, които могат да постигнат резултати и реална промяна в живота на стотиците хиляди хора с увреждания в България, техните семейства и близки, за да се почувстват те част от останалия свят.

БАЛИЗ

Лекторите и участниците в събитието бяха (омбудсманът Константин Пенчев, Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието, представители на неправителствени организации и хора с увреждания) дискутираха именно върху пречките това да се случва в момента и върху възможностите за интеграция и достоен живот. Очакванията на участниците са да се обединят около конкретни политически решения и стъпки: достъпност, разбирана не просто като архитектурна среда, а като цялоста информационна и логистична структура, осигуряване на равенство пред закона, промяна на парадигмата и терминологията, в която се мисли за хората със затруднения, осигуряване на заетост и програми и стандарти подкрепа на тях и близките им,  хората и техните семейства.

БАЛИЗ

Конференцията беше организирана от Фондация „Светът на Мария” и в партньорство с Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, Фондация „Де Пасарел България”, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, „Глобална инициатива в психиатрията – България”.