Отново заедно!

Фестивал на способностите

Трети празник на уменията и различията – ден за творчество в арт работилници заедно с деца и младежи с интелектуални затруднения от цяла България.

Фестивалът на способностите 2022 е своеобразен празник на уменията и различията.

На 2 септември, петък, между 10:00 и 19:00 ч., парк „Марно поле“ – Велико Търново гражданите и гостите на града имаха възможност да участват в 20 арт-ателиета.