Парламент на самозастъпниците

парламент на самозастъпниците

ГЛАСЪТ НА ВСЕКИ ЧОВЕК С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧУТ!

Първият в страната Парламент на самозастъпниците, е създаден през 2021 г. Той е възможност за хората с интелектуални затруднения да се запознаят с това как работи политиката, как влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот.

През 2022 г. , когато се навършват 10 години от момента, в които България ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, град Пловдив беше домакин на първото присъствено редовно заседание на Парламента на самозастъпниците.

На 21 юни 2022 г. в Залата на Общински съвет, 25 самозастъпници, избрани за депутати, обсъдиха важни въпроси, свързани с правото на труд, правото на образование, правото на живот в общността и правото на участие при вземането на решения за собствения им живот.

Това стои в центъра на новата Европейска стратегия за хората с увреждания и в чл. 12 от Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания за правото им да изразяват мнение по въпросите, които ги засягат.