Карнавал в град Габрово

 

Лица с интелектуални затруднения, специалисти, родители и приятели участваха в карнавалното дефиле на 18.05.2019г. Участието беше една от основните дейности по проект “Реализираме мечтите си заедно” на Сдружение “Бъдеще и закрила на лица с интелектуални затруднения”, финансиран от БАЛИЗ.