Редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Общо събрание на БАЛИЗ 2019г.

На 13.04.2019 г. се проведе редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, при следния дневен ред:

1.            Прием на отчет за 2018 г.

2.            Прием на доклада на Финансово контролната комисия

3.            Прием на План за дейностите през 2019 г.

4.            Прием на Годишната бюджетна рамка за 2019 г.

5.            Прием на нови членове

6.            Други

Марета Петрова IMG_5358 IMG_5359 IMG_5363