12 000 граждани подкрепиха подписката за премахване на запрещението

Близо 12 000 граждани подкрепиха подписката за премахване на запрещението и приемане на неговата алтернатива – подкрепеното вземане на решение.

БАЛИЗ инициатива 7000

Днес подписката беше внесена в Народното събрание. Тя се проведе в рамките на Национална гражданска инициатива 7000, подкрепена от Български център за нестопанско право, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията-София.

7000 са хората, поставени под запрещение в България. Те не могат да работят, да се женят, да решават къде и с кого да живеят. Приемането на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа ще позволи на хората с увреждания да участват активно във вземането на решения, които касаят техния живот.