25 ГОДИНИ БАЛИЗ – Изкуство,спорт и релакс

Сдружение ”ШАНС”, Разлог  реализира и приключи успешно проект  на тема  „25 ГОДИНИ БАЛИЗ” „Изкуство,спорт и релакс”.

Идеята беше да се популяризира 25 годишната дейност на БАЛИЗ в Благоевградска област. Проектът беше насочен да покаже ролята на БАЛИЗ за развитие на мрежата в България, както и възможностите и уменията на децата, младежите и възрастните с ИЗ, чрез наличие на адекватна и целенасочена форма на подкрепа.

Целите и резултатите на проекта са реализирани успешно, подобрени са социалните умения, изграждане на увереност в личните способности и показване на възможностите на деца, младежи  и възрастни с интелектуални затруднения.

За целта бе организиран и проведен спортно – състезателен лагер през месец Юни в хотел „Ванга” – Петрич. Участваха 30 потребители с интелектуални затруднения от Разлог, Сандански и Петрич, както и 10 придружители – родители и специалисти.

Лагера протече изцяло под мотото „25 ГОДИНИ БАЛИЗ”. За целта бяха проведени Конкурси за песни и танци, Конкурси за най – добър рецитатор и Състезания по Спортно – състезателни игри.

З0 мотивирани деца и младежи се бориха за победа. Всички участници се представиха много добре и получиха награди тениски с надписи, медали, купи и грамоти.