Управителен съвет

Управителният съвет е в състав от 9 члена – представители на Сдруженията – членове на БАЛИЗ. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 години, най-много за два мандата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Любка Александрова – Сдружение “РДПЛУЗ”, гр. Видин

ЧЛЕНОВЕ:

Ани Андова – Асоциация “Аутизъм” гр. София

Борислав Стамболийски – Сдружение с нестопанска цел „Иновация“ гр. Симитли

Ваня Пейчева – Сдружение “Егида БАЛИЗ” гр. Пазарджик

Елеонора Тодорова – Сдружение “Закрила” гр. Ловеч

Кремена Стоянова – Сдружение “Паралелен Свят”, гр. Пловдив

Мария Недялкова – Сдружение “Закрила” гр. Ловеч

Бисерка Иванова – Сдружение „РАЛИЗ – БАЛИЗ”, гр.Русе

Стоян Иванов – Сдружение “Св.Иван Рилски” – гр. Бургас