Ресурси с информация за COVID-19

БАЛИЗ знае, че през това време на несигурност и непрекъснато променяща се инфомация за COVID-19, на хората с интелектуални затруднения и техните семейства им е трудно. Затова създадохме интернет страница с ресурси относно коронавирус COVID-19, които може да видите на https://i.bapid.com