Чл. 53а. от ППЗИХУ

Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.
(3) Териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения представят ежемесечно описи в Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
(4) Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения, свързани със заплащането на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.

Териториални структури на БАЛИЗ по области:

Област Благоевград и Област Кюстендил
гр. Благоевград, гр Кюстендил, гр. Бобов дол, гр.Симитли -  Борислав Стамболийски email: bstamboliiski@abv.bg, тел:0897039646
гр. Банско  – Райна Глушкова email: reni_glushkova@abv.bg, тел:0897892757
гр. Разлог, гр. Гоце Делчев  - Лидия Панкова email: lindatelec@gmail.com, тел:0897892759
Област Бургас
гр. Бургас – Радка Кирова email: i_rilski@abv.bg, тел:0895604232
Област Варна
гр. Варна – Десислава Станишева email: mariachankova@abv.bg, тел:052711042
Област Велико Търново
гр. Велико Търново – Ивелина Тодорова email: viktoria04_vt@abv.bg тел:0889645407
Област Видин
гр. Видин – Людмила Кежова email: rdpluz@abv.bg, тел:0899773695
Област Враца
гр. Враца – Цветана Вълканова email: dc_zornica@abv.bg, тел:0899071470
Област Добрич
гр. Добрич – Мария Методиева email: stnicolay@yahoo.com тел:0897892767
Област Габрово
гр. Габрово – Стефка Пеева email: sbz_za_liz@abv.bg, тел:066 807120
Област Кърджали
гр. Кърджали – Емилия Митрева email: pui_2005@mail.bg тел:0892215563
Област Ловеч
гр. Ловеч – Цецка Цветкова email: zakrilalv@abv.bg, тел:0889533067
- Светла Христова zakrilalv@abv.bg, тел:0877718736
Област Монтана
гр. Монтана – Наташа Александрова email: n_a_b_n@abv.bg, тел:0895750661
Област Пазарджик
гр. Пазарджик – Весела Карачомакова email: egida_pz@abv.bg, тел:0894657972
Област Перник
гр. Перник – Ценка Сергиева email: cvete2001@mail.bg, тел:0897892770
Област Плевен
гр. Плевен – Габриела Аспарухова email: balizpl@abv.bg, тел:0897892755
Област Пловдив и Област Смолян
гр. Пловдив – Кремена Стоянова email: paralelen_sviat@abv.bg, тел:0892215553
Област Русе
гр. Русе – Бисерка Иванова email: raliz@abv.bg, тел:0897892766
Област Силистра
гр. Силистра – Елена Велчева email: baliz_silistra@abv.bg, тел:0895425692
Област Сливен – раздаването на средствата по чл.53а от ППЗИХУ, се организира от
Радка Кирова - гр. Бургас, email: i_rilski@abv.bg, тел:0895604232
Област София
гр. София – Петко Кенанов email: peshoke@abv.bg, тел:0897892751
Област Стара Загора и Област Хасково
гр. Стара Загора – Валерия Кънева email:valer@mail.bg, тел:0897892764
Област Търговище и Област Разград
гр. Търговище – Дияна Маринова email: d_n_marinova@abv.bg, тел:0876678100
Област Шумен
гр. Шумен – Диана Георгиева email: dcdvhu@abv.bg, тел:054886007
Област Ямбол
раздаването на средствата по чл.53а от ППЗИХУ, се организира от
Радка Кирова - гр. Бургас, email: i_rilski@abv.bg, тел:0895604232