Карнавал в град Габрово

 

Лица с интелектуални затруднения, специалисти, родители и приятели участваха в карнавалното дефиле на 18.05.2019г. Участието беше една от основните дейности по проект “Реализираме мечтите си заедно” на Сдружение “Бъдеще и закрила на лица с интелектуални затруднения”, финансиран от БАЛИЗ.

Избори за Европейски парламент 26 Май 2019

cik

Във връзка с престоящите избори за европейски парламент на 26.05.2019г.  на сайта на Централна избирателна комисия са публикувани разяснителни видео материали със субтитри съдържащи информация за гласуване на предстоящите избори.

Видео материалите може да видите тук.

 

Редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Общо събрание на БАЛИЗ 2019г.

На 13.04.2019 г. се проведе редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, при следния дневен ред:

1.            Прием на отчет за 2018 г.

2.            Прием на доклада на Финансово контролната комисия

3.            Прием на План за дейностите през 2019 г.

4.            Прием на Годишната бюджетна рамка за 2019 г.

5.            Прием на нови членове

6.            Други

Марета Петрова IMG_5358 IMG_5359 IMG_5363

В памет на Джон О‘Горман

В памет на Джон О'ГорманС прискърбие съобщаваме, че на 30 март 2019 г. завинаги ни напусна Джон О‘Горман.

Изказваме искрена благодарност за работата на Джон като Ковчежник на Inclusion International, Президент на Inclusion Europe и председател на Inclusion Ireland. Той посвети живота си на благосъстоянието на хората с интелектуални затруднения, подкрепа за техните семейства и защитата на техните права.

Джон О‘Горман е почетен член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Благодарение на неговите усилия и финансовата подкрепа, която той привлече, в България се развиха първите социални услуги в общността за деца и лица с интелектуални затруднения. Джон работеше с нас неуморно за създаване на организации на родители на деца с интелектуални затруднения и обединението им в национална мрежа (БАЛИЗ).

През 1999 г. по повод на 40-я годишнина от приемане на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Джон организира в София първия семинар, посветен на правата на хората с увреждания, съвместно с БАЛИЗ.

През 2004 г. Джон беше удостоен с плакет от Министъра на труда и социалната политика за приноса му към социалното включване на хората с интелектуални затруднения.