Редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Общо събрание на БАЛИЗ 2019г.

На 13.04.2019 г. се проведе редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, при следния дневен ред:

1.            Прием на отчет за 2018 г.

2.            Прием на доклада на Финансово контролната комисия

3.            Прием на План за дейностите през 2019 г.

4.            Прием на Годишната бюджетна рамка за 2019 г.

5.            Прием на нови членове

6.            Други

Марета Петрова IMG_5358 IMG_5359 IMG_5363

В памет на Джон О‘Горман

В памет на Джон О'ГорманС прискърбие съобщаваме, че на 30 март 2019 г. завинаги ни напусна Джон О‘Горман.

Изказваме искрена благодарност за работата на Джон като Ковчежник на Inclusion International, Президент на Inclusion Europe и председател на Inclusion Ireland. Той посвети живота си на благосъстоянието на хората с интелектуални затруднения, подкрепа за техните семейства и защитата на техните права.

Джон О‘Горман е почетен член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Благодарение на неговите усилия и финансовата подкрепа, която той привлече, в България се развиха първите социални услуги в общността за деца и лица с интелектуални затруднения. Джон работеше с нас неуморно за създаване на организации на родители на деца с интелектуални затруднения и обединението им в национална мрежа (БАЛИЗ).

През 1999 г. по повод на 40-я годишнина от приемане на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Джон организира в София първия семинар, посветен на правата на хората с увреждания, съвместно с БАЛИЗ.

През 2004 г. Джон беше удостоен с плакет от Министъра на труда и социалната политика за приноса му към социалното включване на хората с интелектуални затруднения.

Приз „Доблест на годината“ за Национална гражданска инициатива 7000

Доблест на годината инициатива 7000

Гражданската инициатива бе отличена със специалния приз „Доблест на годината“ в наградите на Българския хелзински комитет за принос към правата на човека и правозащитността.

„Човек на годината“ е инициатива, която цели да даде публичност на организации, хора и каузи, които са направили предходната година по-добра и справедлива. Наградите се връчват за единадесети пореден път, като тази година бяха посветени и на 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, която се навършва днес.

инициатива 7000 БАЛИЗ

Специално място сред отличените зае Националната гражданска инициатива 7000. Призът “Доблест на годината” бе връчен в знак на признание към всички, които се борят запрещението – “легитимната форма на модерно робство в България”, да остане в миналото. А на негово място, да бъдат осигурени подкрепа, равенство пред закона и правото на достоен живот за всички онези над 7000 души у нас, които са поставени или са в риск от поставяне под запрещение.

Приз Доблест на годината БАЛИЗ

“Тежко е да осъдиш детето си. Правиш го, защото държавата не ти дава друга алтернатива.” – сподели Мария Недялкова. Но алтернатива има и от години у нас се развиват практики, които дават работещи решения и които променят стотици човешки съдби – на хора с интелектуални и психично-здравни проблеми, на техните роднини и близки, на професионалистите, които работят с тях, на обикновените граждани. Подкрепата от 12 000 активни граждани в рамките на инициативата е важна крачка напред. “Нека следващата година бъде годината за началото на един нов закон – Законът за физическите лица и мерките за подкрепа, чрез който ще се отмени запрещението и ще се въведе алтернативата.” – призова Кремена Стоянова.Голямата награда бе връчена на Протестиращите родители на лица с увреждания за усилията им, насочени към цялостна промяна в начина, по който държавата откликва на специфичните нужди на хората с увреждания.

12 000 граждани подкрепиха подписката за премахване на запрещението

Близо 12 000 граждани подкрепиха подписката за премахване на запрещението и приемане на неговата алтернатива – подкрепеното вземане на решение.

БАЛИЗ инициатива 7000

Днес подписката беше внесена в Народното събрание. Тя се проведе в рамките на Национална гражданска инициатива 7000, подкрепена от Български център за нестопанско право, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията-София.

7000 са хората, поставени под запрещение в България. Те не могат да работят, да се женят, да решават къде и с кого да живеят. Приемането на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа ще позволи на хората с увреждания да участват активно във вземането на решения, които касаят техния живот.