Екип

Соня Владимирова – изпълнителен директор

Даниел Тодоров – програмен ръководител

Боряна Иванова – програмен ръководител

Илиана Малинова – програмен ръководител

Александър Кенанов – технически сътрудник