Текущи проекти

Проект „Имаш право да решаваш“

Продължаване на дейността за изграждане на подкрепящи мрежи на хора с интелектуални затруднения и /или аутистични проблеми, използвайки модела „подкрепено вземане на решение“. Разработване на модулни обучителни програми за фасилитатори, социални работници, родители, застъпници и самозастъпници. Разработване на обучителни наръчници. Обучения на обучители . Апробиране на модулни обучителни програми.

Проектът стартира на 01.02.2015 г. и е с продължителност: 24 месеца.

 

index bapid

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията

Проект “Модел за включващо обучение в общността”

Програма:  

Продължителност: Ноември 2015 – Октомври 2017

Номер на проекта: 2015-1-AT01-KA204-005098

уебсайта на проекта:www.mince-project.eu

Брошура по проекта: изтегли

Основната цел на проекта MINCE е да бъде постигнато участието на хората с тежки интелектуални затруднения в общността, така че животът им в обществото да бъде възможен. За да бъде постигната тази цел, участниците в проекта разработват разнообразни методи и образователни програми, които взети в целостта си, представляват Модела за приобщаващо образование в общността.

Партньори по проекта:

Лебенсхилфе Гратц и околностите – Войтсберг (LH GUV)

Щефанстифт , Резидентен образователен център за възрастни (ZEB)

Мали дом – Загреб , Дневен център за рехабилитация на деца и юноши(MALIDOM)

Социална Академия на Науките (SAN)

Националната федерация на кооперациите и социална солидарност (FENACERCI)

Център за квалификациите, работа и социална грижа, Църна на Корошкем(CUDV)