Текущи проекти

Проект “Промяна чрез знание”

Целта на проекта е чрез провеждане на обучения в цялата страна да постигнем:

  • Промяна на нагласите за участие в процес на ПВР и прилагане на мерките за подкрепа за над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Повишаване на компетентността на над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Промяна на практиката за прилагане на мерки за подкрепа в цялата страна
  • Промяна на общественото мнение относно дееспособността на хората с интелектуални затруднения

Продължителност: Май 2017 – Април 2019

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията