Текущи проекти

Проект “Промяна чрез знание”

Целта на проекта е чрез провеждане на обучения в цялата страна да постигнем:

  • Промяна на нагласите за участие в процес на ПВР и прилагане на мерките за подкрепа за над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Повишаване на компетентността на над 600 професионалисти, родители и 60 само застъпници
  • Промяна на практиката за прилагане на мерки за подкрепа в цялата страна
  • Промяна на общественото мнение относно дееспособността на хората с интелектуални затруднения

Продължителност: Май 2017 – Април 2019

Обучителен филм – презентация “Как хората с аутистични проблеми могат да бъдат независими в живота си – стъпка по стъпка”  Изтегли презентацията

Проект “Модел за включващо обучение в общността”

Програма:  

Продължителност: Ноември 2015 – Октомври 2017

Номер на проекта: 2015-1-AT01-KA204-005098

уебсайта на проекта:www.mince-project.eu

Брошура по проекта: изтегли

Основната цел на проекта MINCE е да бъде постигнато участието на хората с тежки интелектуални затруднения в общността, така че животът им в обществото да бъде възможен. За да бъде постигната тази цел, участниците в проекта разработват разнообразни методи и образователни програми, които взети в целостта си, представляват Модела за приобщаващо образование в общността.

Партньори по проекта:

Лебенсхилфе Гратц и околностите – Войтсберг (LH GUV)

Щефанстифт , Резидентен образователен център за възрастни (ZEB)

Мали дом – Загреб , Дневен център за рехабилитация на деца и юноши(MALIDOM)

Социална Академия на Науките (SAN)

Националната федерация на кооперациите и социална солидарност (FENACERCI)

Център за квалификациите, работа и социална грижа, Църна на Корошкем(CUDV)