В памет на Джон О‘Горман

В памет на Джон О'ГорманС прискърбие съобщаваме, че на 30 март 2019 г. завинаги ни напусна Джон О‘Горман.

Изказваме искрена благодарност за работата на Джон като Ковчежник на Inclusion International, Президент на Inclusion Europe и председател на Inclusion Ireland. Той посвети живота си на благосъстоянието на хората с интелектуални затруднения, подкрепа за техните семейства и защитата на техните права.

Джон О‘Горман е почетен член на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Благодарение на неговите усилия и финансовата подкрепа, която той привлече, в България се развиха първите социални услуги в общността за деца и лица с интелектуални затруднения. Джон работеше с нас неуморно за създаване на организации на родители на деца с интелектуални затруднения и обединението им в национална мрежа (БАЛИЗ).

През 1999 г. по повод на 40-я годишнина от приемане на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Джон организира в София първия семинар, посветен на правата на хората с увреждания, съвместно с БАЛИЗ.

През 2004 г. Джон беше удостоен с плакет от Министъра на труда и социалната политика за приноса му към социалното включване на хората с интелектуални затруднения.