Редовно Общо събрание

Редовно общо събрание на БАЛИЗ 2018г.

На 15.04.2018 г.се проведе редовно Общо събрание на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, при следния дневен ред:

1. Прием на отчет за 2017 г.
2. Прием на доклада на Финансово контролната комисия
3. Прием на План за дейностите през 2018 г.
4. Прием на Годишната бюджетна рамка за 2018 г.
5. Избор на нови членове на УС.
6. Други.

Специален гост бе д-р Майкъл Бах от “Институт за изследване и развитие на включването и обществото”, Канада.

Майкъл Бах
На общото събрание участваше и председателя на Националната платформа на самозастъпниците към БАЛИЗ – Мариета Петрова.

Бализ Мариета Петрова - Националната платформа на самозастъпниците към БАЛИЗ