Среща с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова

БАЛИЗ Среща с кмета на София

“Искам да уча, да завърша и да взема диплома. Да мога да отида  в бюрото по труда за да си намеря работа. Да работя и да получавам заплата. Не искам да получавам пенсия.” – сподели Лъчезар член на Националната платформа на самозастъпниците на БАЛИЗ пред кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Това се случи по време на среща на самозастъпници на Фондация „Светът на Мария“ и Българската асоциация за лица с интелектуални проблеми. Темата на срещата беше какво означава за младите хора с интелектуални затруднения съществуващата все още в България система на запрещение, какви са страховете на родителите, ако на децата им бъде отнето правото да решават и възможно ли е в България да се приложат по-добри и ефективни модели на подкрепа. Самозастъпниците поканиха кмета на София да подкрепи инициативата за отмяна на режима на запрещението като й подариха една от 16 те картини, част от изложбата Решавам = Съществувам.
Фактите:

  • Независимо, че България подписа и ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания през 2012 г., в нашата правна система все още действа Закона за лицата и семейството. Приет през 1949г. и непроменян в тази си част до момента, той урежда поставянето под запрещение на лицата, които страдат от „слабоумие или душевна болест“ и „не могат да се грижат за своите работи“ (цитат от закона);
  • От 2012г. няколко от членовете на БАЛИЗ (РДПЛУЗ-Видин, Асоциация „Аутизъм“, Сдружение Закрила-Ловеч, Фондация „Св. Николай Чудотворец“, Сдружение „Паралелен свят“, Сдружение „Иновация“) и Глобалната инициатива в психиатрията – София развиха алтернатива на запрещението – подкрепеното вземане на решения. Тази алтернатива даде шанс на около 150 човека с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, и техните семейства, да намерят адекватен, хуманен и съвременен отговор на това как да се организира подкрепата около хората, за да вземат решения съобразно желанията и предпочитанията си;
  • Министерски съвет, след дълъг процес от 4 години на обществени консултации, внесе в 43-тото Народно събрание проекта на закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Неговата цел бе да отмени режима на запрещението и да въведе нова система от подкрепящи мерки. Законопроектът премина през първо четене в комисии, но не можа да стигне до второ четене и приемане поради това че парламентът подаде оставка. От шанса да станем една от държавите с най-модерно законодателство по темата, отново се наредихме на опашката с едно от най-остарелите и консервативни правни решения в развития свят.