От 12 до 25 юни можете да разгледате изложбата “Решавам=Съществувам” в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“ в София


Представете си живот, в който не можете да вземете нито едно решение за себе си – от това къде да живеете, до това какво да си купите. Звучи абсурдно, нали? И е. Но хиляди хора в България имат такъв живот.

Чрез системата на запрещението (съществуваща в България от 1949 г. насам), властта върху живота на хора с интелектуални затруднения или психични проблеми се предоставя в ръцете на друг. Този друг, настойник или попечител, разполага с всичко – с живота, емоциите, със свободата на човека.

Хората, поставени под запрещение, нямат право да решават нищо за себе си – от по-големи неща като това къде ще живеят и дали ще сключат брак, до дребни детайли като какво ще ядат или облекат днес. Тези хора не разполагат с никаква власт; техният глас, желания, мисли, нямат стойност пред закона. Много от тях стават жертва на собствените си настойници, които се обагодетелстват с имотите или парите им. Много биват затваряни за цял живот в институция, без правната възможност да инициират процес, който да ги изведе от там. Поставянето под запрещение се случва твърде лесно, и в общия случай е завинаги.

Новият подход се нарича Подкрепено вземане на решения. Той е предвиден в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България, и представлява ключ за осигуряване на равенство пред закона за всички – ключ, който отваря врати към това да бъдеш автор на собствения си житейски път, да бъдеш част от общност, да държиш контрола върху собственото си развитие.

Изложбата на Надежда Георгиева (Над) с текстове на Яна Бюрер Тавание, която ще бъде в Градската градина между 12 и 25 юни, е вдъхновена от действителни истории. Изложбата  разказва за липси, различия и самота, но и показва и колко сме еднакви – и щастливи – когато желанията ни биват зачитани и получим шанса да чертаем собствения си път.

Изложбата “дава думата” и на самите хора с увреждания и техните близки, да говорят за своите мечти и възможности, и за пречките пред тях.

С изложбата се набира обществена подкрепа за премахване на системата на запрещение и спазване на гаранциите, които дава член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и за приемане на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

Законодателното въвеждане на концепцията за подкрепено вземане на решения ще позволи на хората с увреждания да застанат начело на живота си, да бъдат част от обществото, да решават, следователно – да бъдат.

Всеки, който иска да подкрепи реформата, може да го направи тук, на www.equalrights.bcnl.org.

Изложбата е инициирана от Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София” и Фондация „Светът на Мария” и с подкрепата на Столична община, Дирекция „Култура”.

От Софийската си премиера в галерия “Credo Bonum” преди една година, изложбата “Решавам = съществувам” e гостувала на 9 места в България, както и в 5 държави на четири континента – Ирландия, Перу, Казахстан, Швейцария, Република Южна Африка.

Изложбата бе поканена да бъде част от инициативата на ООН за отбелязване на Международния ден за правата на хората с увреждания. На 2 декември 2016 г. в Двореца Уилсън, Женева, изложбата бе официално открита от специалния докладчик по правата на хората с увреждния – Каталина Девандас Аугилар, върховният комисар на ООН по права на човека – Зеид Раад ал Хюсеин и Посланика на България в ООН – Деяна Костадинова.

Изложбата се осъществява в рамките на Програма „Следваща стъпка”. В рамките на Програмата се апробира подкрепено вземане на решения с реални хора на 9 места в България. Натрупаният опит и знание се използва при разработването на предложения за изменения на законодателството относно запрещението и въвеждането на нови мерки за подкрепа при упражняване на основни човешки права.